Resultat från Stockholm och Sölvesborg 2008-2010

Resultat från Stockholm och Sölvesborg 2008-2010

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem...
Informaton om interaktiva utbildningen

Informaton om interaktiva utbildningen

Interaktiv alkohol och drogförebyggande utbildning för chefer och medarbetare enligt Lotusmodellen Inom ramen för företags systematiska arbetsmiljöarbete intar de psykosociala insatserna en viktig del och inte minst, åtgärder för att förebygga missbruks- relaterade...