Näringslivet

Att förebygga tidigt sparar lidande och pengar

Lotusmodellen är till helt anpassad till företagen och näringslivet. Vi förebygger genom att föra in kunskap till företaget, och bistår med att fånga upp missbruksproblem så tidigt som möjligt. Det har vi gjort sedan 1998.

Syftet är att medarbetaren ska undvika försämrad hälsa, förstörda relationer till sin omgivning och inläggning på behandlingshem – något som skulle innebära stora konsekvenser för både familjen och arbetsplatsen. Istället erbjuder vi ett program i hemmiljö. Vi har sett bekräftade resultat genom åren, och känner stolthet över att kunna dela med oss.

Kunskap

Vi som jobbar med Lotusmodellen har egen erfarenhet på området, vilket har visat sig vara en stark och trygg tillgång. Vi har den spetskompetens som krävs för att bedriva den här typen av utbildning.

Samverkan

Ingen klarar att lösa problem av det här slaget ensam. Vi vill samverka på alla nivåer i ert företag och vi erbjuder en hög servicenivå och tillgänglighet.

Resultat

Vi har genom alla år granskat vårt eget arbete. Vi har oberoende utvärderingar som visar unika resultat på individnivå, samt utvärderingar från arbetsgivare. De visar på att vi gör skillnad: en bättre arbetsprestation, högre närvaro och inte minst individens mående före insatsen och vid uppföljning efter 12 månader.

Det lönar sig att rädda situationen tidigt.

Teckna ett serviceavtal med oss!

Med ett serviceavtal kan vi på ett enkelt och tryggt sätt föra in kunskap till alla på företaget. Vi vill finnas där för cheferna, de ska lätt kunna komma i kontakt med oss. Chefer vill och behöver få rådgivning, med ett serviceavtal inleder vi snabbt ett samarbete.

Det unika med vårt serviceavtal är att vi bjuder på utbildningen och ett handlingsprogram, vi bidrar med vår specialistkompetens från dag ett.

I vårt företagsprogram ingår Lotusmodellens digitala, terapeutiska plattform. Plattformen är ett viktigt instrument för den enskilde och gör rehabiliteringen helt och hållet individanpassad. I programmet finns verktyg som gör att arbetsgivarens uppföljningsansvar blir tydligt i hela processen, med återkoppling och uppföljande möten.

Ta gärna kontakt så berättar vi mer!