Förebyggande utbildning

Lotusmodellens digitala, förebyggande utbildning finns idag i två modeller som båda finns tillgängliga på engelska. En av utbildningarna är anpassad till det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget. Vi erbjuder att utifrån vår modul anpassa innehållet till just Ert företag. Basinnehållet består av:

Inledningsforum

Informationsfilm på 5 minuter, filmen klargör på ett enkelt sätt vad riskbruk, missbruk och beroende är och hur alkoholen påverkar omgivningen vilket blir väldigt tydligt i filmen. En faktaruta som visar fakta om alkohol och drogproblematiken.

Chefsrummet

Chefens uppgift är att förmedla inloggningsuppgifter och följa upp utbildningen till sina medarbetare. Chefens dokumentet ger en teoretisk baskunskap om arbetsgivarens och chefens ansvar enligt arbetsmiljölagen AFS 1994: 1. Chefen ges tips om hur hen skall hantera det viktiga samtalet med den anställde samt hur jag som chef skall förhålla mig till att en anställd är i rehabilitering eller genomgått en sådan. Chefsfilmen är på ca 30 minuter, filmen tar upp hur denna problematik utvecklas, vem som är i riskzonen, tidiga tecken och signaler, vad gör jag som chef och hur efterföljande åtgärder lämpligen ska anpassas och hanteras.

Medarbetarrummet

Medarbetardokumentet ger en teoretisk baskunskap om arbetsgivarens och chefens ansvar enligt arbetsmiljölagen AFS 1994:1. Medarbetaren får även kunskap inom området samt information om: hur den psykiska ohälsan kan utvecklas som anhörig och medberoende, vänliga kännetecken, negativa beteenden, råd till mig som arbetskamrat samt om jag själv är i riskzonen – ett enkelt självtest. Medarbetarfilmen är på ca 30 minuter, filmen tar upp hur denna problematik utvecklas, vem som är i riskzonen, tidiga tecken och signaler, Hur påverkas jag som medarbetare och anhörig, hur utvecklas sjukdomen.

Snabb kontakt ”den röda knappen”

Här kan du som chef eller medarbetare på ett snabbt och enkelt sätt nå oss på Lotus, vi lovar dig en snabb och trygg återkoppling