Uppföljning av rehabilitering

Uppföljning och utvärderingar

Allt utvärderas väldigt noga. Det är viktigt att få svar på hur det såg ut innan rehabiliteringen startade och efter avslutad rehabilitering. Här har vi visa viktiga verktyg som är viktiga för såväl arbetsgivare och arbetstagare.

Sammanfattning av
 Klient enkäter

Hur upplevde Du den första och inledande kontakten med oss på Lotus?

%

Mycket bra

%

Bra

%

Varken bra eller dåligt

%

Dåligt

Hur upplevde du terapeutens arbete, kunskap och kompetens?

%

Mycket bra

%

Bra

%

Varken bra eller dåligt

%

Dåligt

Hur jämför Du ditt mående nu med innan Du genom gick rehabiliteringen

%

Mycket bättre

%

Bättre

%

Ingen skillnad

%

Sämre

Utvärdering pilotgrupp, alkoholrehabilitering 2011-2013

Motivationsgrupp: 22 personer varav 18 män och 5 kvinnor
17 personer valde att gå vidare till Lotusmodellens individuella rehabiliteringsprogram

Rehabiliteringsgrupp 12 månader: 17 personer varav 13 män och 4 kvinnor
Alla klienter har ett utvecklat alkoholberoende, utredningsverktyg ADDIS

80% av klienterna har gått till Företagshälsovården för depression, stress eller ångest och blivit behandlade för de symtomen. Vid ADDIS utredning visade det sig att symtomen var alkoholrelaterad.

Medarbetarens mående innan rehab

 • Mycket dåligt 18% 18%
 • Dåligt 59% 59%
 • Acceptabelt 23% 23%

Medarbetarens mående efter rehab

 • Bra 41% 41%
 • Mycket bra 59% 59%

Relationen mellan medarbetare och övriga anställda
Innan rehab

 • Mycket dåligt 18% 18%
 • Dåligt 47% 47%
 • Acceptabelt 35% 35%
Relationen mellan medarbetare och övriga anställda
Efter rehab
 • Acceptabelt 6% 6%
 • Bra 47% 47%
 • Mycket bra 47% 47%
Närvarotid på arbetsplatsen
Innan rehab
 • Mycket dåligt 12% 12%
 • Dåligt 18% 18%
 • Acceptabelt 29% 29%
 • Bra 29% 29%
 • Mycket bra 12% 12%
Närvarotid på arbetsplatsen
Efter rehab
 • Acceptabelt 6% 6%
 • Bra 35% 35%
 • Mycket bra 60% 60%

Arbetsprestation
Innan rehab

 • Mycket dåligt 6% 6%
 • Dåligt 35% 35%
 • Acceptabelt 35% 35%
 • Bra 18% 18%
 • Mycket bra 6% 6%
Arbetsprestation
Efter rehab
 • Dåligt 6% 6%
 • Bra 41% 41%
 • Mycket bra 53% 53%

Medarbetarens attityd och beteende
Innan rehab

 • Aggressiv 9% 9%
 • Misstänksam 18% 18%
 • Distanserad 35% 35%
 • tystlåten 26% 26%
 • Utåtriktad 6% 6%
 • Positiv 3% 3%
 • Lugn 3% 3%
Medarbetarens attityd och beteende
Efter rehab
 • tystlåten 2% 2%
 • Utåtriktad 21% 21%
 • Positiv 28% 28%
 • Lugn 30% 30%
 • Trygg 19% 19%

AB Lotusmodellen       
Gesällvägen 2         
294 77 Sölvesborg      
0706-25 57 50             
p-o@lotusmodellen.se