Rehabilitering enligt Lotusmodellen

Lotusmodellens individanpassade rehabiliteringsprogram utförs i tre steg. 

Tre enkla steg

Vid ev misstanke kan du vända dig till oss för att i lugn och ro fånga upp den problematik du upplever med den anställde. Syftet med kontakten är att vi tillsammans skall hantera dessa frågor så enkelt som möjligt, detta skapar ett förtroende för den det berör. I denna fas får du all information hur vi tillsammans lägger upp de inledande programmen.

Vi gör det i tre enkla steg varav första kontakten är det första steget. Andra steget är en fördjupad utredning och bedömning och det tredje steget är att du som chef får ett färdigt förslag på en individuell rehabiliteringsplan som innehåller terapeutiska samtal och eget arbete i den digitala terapeutiska plattformen.

Lotusmodellens digitala terapeutiska och lösningsfokuserade plattform

Lotusmodellen har utvecklat en unik nyhet som visat sig vara ett mycket starkt och effektivt komplement till vårt individuella program. Lotusmodellens webbaserade forum där vi tillsammans med klienten och anhöriga erbjuder daglig kontakt och här löser klienten/anhörig sina egna uppgifter samt de problem som kan uppkomma i framtiden.

I övrigt finns det viktiga terapeutiska och pedagogiska verktyg som tydlig gör var klienten/anhörig befann sig i det aktiva livet, dessa verktyg finns alltid kvar för att i processen sedan öka medvetenheten hur liver såg ut men detta verktyg bekräftar även med tydlighet den personliga förändring som sker hos klienten vilket är mycket viktigt i den personliga förändringsprocessen Den sista dagen varje månad skall klienten göra sin egen månadsutvärdering som direkt går till ansvarig chefs e-postlåda, detta är en viktig dokumentation och som ligger till grund för vår och arbetsgivarens kvalitetssäkring samt ett viktigt dokument vid uppföljningsmöten.

Utöver detta så finns det flera viktiga verktyg som skall finnas med i dokumentationen och som bekräftar klientens eget ansvar i rehabiliteringen.

Råd och stöd till dig som chef

Vår styrka är också att vara ett stöd till chef med rådgivning och support redan vid inledningsfasen och under hela rehabiliteringsprocessen