Detta är Lotusmodellen

Med Lotusmodellens digitala, förebyggande utbildning kan vi tillsammans skapa en plattform anpassad till just ert företag.

Vikten av att jobba förebyggande

Efter mer än 19 års arbete tillsammans med företag och företagshälsovård har vi skapat ett nytt helt nytt koncept när det gäller det förebyggande arbetet på arbetsplatser.
Psykisk ohälsa är en färskvara. Inom begreppet psykisk ohälsa finner vi även alkohol och drogproblematiken som även det är en färskvara. Utifrån efter detta har vi skapat en digital förebyggande utbildning som till 100% är anpassad till alla typer av företag. Utbildningen har den inriktning som krävs för chefer med det yttersta ansvaret, men styrkan i utbildningen är att den når alla medarbetare – alltså får alla kunskap.

Arbetslivsinriktad förebyggande rehabilitering

2013 skapade vi Sveriges första rehabilitering där vi anpassade oss efter individen, anhöriga och arbetsgivaren. Vårt syfte var att nå helheten hos den det berör. Förutom våra terapeutiska fysiska samtal hade vi byggt en digital terapeutisk plattform och vi kan idag med vårt rehabiliteringskoncept erbjuda ett individanpassat program.

Efter 12 månader utvärderades vår rehabilitering på individnivå och arbetsgivaren gjorde en utvärdering hur arbetsmiljön hade påverkats; före och efter rehabiliteringen. Resultaten blev unika.

Våra ledord är: Kunskap och samverkan är nyckeln till resultat

AB Lotusmodellen       
Garnvägen 7               
294 95 Sölvesborg      
0706-25 57 50             
p-o@lotusmodellen.se