Om oss

– ett paraply för tjänster som gör skillnad

Lotusmodellen AB har funnits sedan 1998. Som alla väletablerade bolag har vi varit med om både med- och motgångar. Det har gett oss styrkan att alltid vara på tå för att lösa problem och att aldrig tappa vår kärna – vi är här för att göra skillnad. Under alla år har förebyggande utbildningsarbete varit vårt fokusområde. Att vara ett litet företag har sina sidor, på gott och ont. Till fördelarna hör att vi alltid enkelt och snabbt har kunnat utvärdera, förbättra och anpassa oss.

Skräddarsydda utbildningstjänster

Under åren 2002-2011 hade Lotusmodellen ett konsultuppdrag inom Ikeakoncernen. Uppdraget var att förankra Ikeas alkohol- och drogpolicy hos samtliga chefer inom koncernen. Projektet var framgångsrikt, och därför utvidgades vårt arbete till att utbilda även övriga medarbetare. Vi har sedan fortsatt att skräddarsy våra tjänster till varje företags utbildningsbehov.

Grundtanken har hela tiden varit att skapa en fungerande metodik med hållbara resultat över tid. Vår metod blev helt unik och år 2010 låg grunden färdig för Lotusmodellens interaktiva pedagogiska plattform.

Nytt program för arbetslivet blev banbrytande

2011 sjösatte vi ett nytt rehabiliteringsprogram. Programmet var arbetslivsinriktat och de klienter som ingick i det hade både sina gruppträffar och enskilda individuella samtal. Utöver samtalen fick klienten även jobba i den nya interaktiva plattformen. Resultatet visade tydligt på att metoden fungerade över all förväntan.

Idag används Lotusmodellens interaktiva arbetssätt och den digitala plattformen i alla våra målgrupper: Föreningarna, företagen och skolan.