Serviceavtal av Lotusmodellen

Kunskap och samverkan är nyckeln till resultat!

Serviceavtal

Med vår erfarenhet och kompetens vill vi anpassa oss till Ert företag och vår målsättning är att med detta serviceavtal på ett enkelt och tryggt sätt, föra in kunskap till alla på företaget.

Vi vill finnas där för cheferna; de skall med trygghet kunna komma i kontakt med oss vid ev misstankar. Chefer vill och behöver få rådgivning och med ett serviceavtal så ingår vi en snabb kontakt.

Det unika med vårt serviceavtal är att vi bjuder på utbildningen och ett handlingsprogram, vilket skapar en trygghet hos alla på företaget och med vår spetskompetens är vi med från dag ett.

I vårt rehabiliteringsprogram ingår även Lotusmodellens digitala, terapeutiska plattform. Denna plattform är ett viktigt instrument för den enskilde vilket gör rehabiliteringen 100% individanpassad. I detta program finns det verktyg som gör att arbetsgivarens uppföljningsansvar blir tydligt i hela processen med återkoppling samt uppföljningsmöten.

Tillsammans kommer vi att göra skillnad.

AB Lotusmodellen       
Gesällvägen 2         
294 77 Sölvesborg      
0706-25 57 50             
p-o@lotusmodellen.se