Lotusmodellen

Lotusmodellen står för trygghet, kontinuitet och stabilitet. Det är en rehabiliteringsform som bygger på kognitiv beteendeterapi och det bästa från 12- stegs filosofin. Det utmärkande för Lotusmodellen är att den är helt individanpassad. Vi arbetar med enskilda samtal, samtal i mindre grupper och med specialinriktade fördjupningsdagar. Vår tanke är att rehabiliteringen skall integreras i det dagliga livet.

Omdömen

Hur fungerade kontakten med och informationen från Lotus avseende rehabiliteringen av den anställde ?

"Det har fungerat utmärkt. Mycket bra kontakt och information."
"Lotus har skräddarsytt ett program som passar min anställde och företaget på bästa sätt ... Hittills så funkar det jättebra."

Omdömen

Skulle Du vända dig till Lotus igen om du har en medarbetare med ett missbruks- eller beroendeproblem?

"Svar JA! Utan att tveka"
"Utan tvekan, ja"

Tre enkla steg

Skog, Lotusmodellen Vid ev misstanke kan du vända dig till oss för att i lugn och ro fånga upp den problematik du upplever med den anställde. Syftet med kontakten är att vi tillsammans skall hantera dessa frågor så enkelt som möjligt, detta skapar ett förtroende för den det berör.

I denna fas får du all information hur vi tillsammans lägger upp det inledande programmen. Vi gör det i tre steg varav första kontakten är det första steget. Andra steget är en utredning och bedömning och det tredje steget är att du som chef får ett färdigt förslag på en individuell rehabiliteringsplan.

Individuellt anpassat rehabiliteringsprogram

Lotusblomma, Lotusmodellen Det individuella rehabiliteringsprogrammet löper under 12 månader. Programmet innehåller enskilda samtal och gruppterapi (små grupper 4 – 8 personer) under 12 månader. Processen startar alltid upp med en inledande vecka, för att sedan följas upp individuellt med personliga fördjupningsdagar. Bas- fördjupningsdagarna är alltid en dag i veckan, dessa bas- dagar kan kompletteras med ytterligare dagar eller enskilda samtal, allt för att möta individen i sin egen process.

Referenser

  • IKEA Sweden AB
  • Swedwood Älmhult
  • Kungliga Operan
  • Kosta Boda & Orrefors Glasbruk
  • ICA Skåne
  • Infranord AB Borlänge/Östersund
Kvalitetssäkrad - Trygghet, kontinuitet, stabilitet

Inledning, motivation och diagnos

Lotusmodellen bygger på ett noggrant förarbete med en omfattande individuell bedömning och utredning av patientens behov och möjligheter och därefter matchning till rätt behandling. Detta ger 20-30% säkrare behandlingsresultat (di Clemente m fl 1992, CUS 1994). Lotus använder bl a det validerade diagnosverktyget ADDIS i kombination med genomgång av patientens medicinska, sociala och psykiatriska status.

Vill du bli kontaktad av oss?