En sammanfattning medarbetare

Har jobbat inom missbruksvården själv och kände väl att jag därav inte lärde mig något nytt.
Wireless Maingate AB
Informativ och bra kurs.
Wireless Maingate AB
Jag vill ha mer info. Känns som om vi bara nuddat vid problemet. Jag vill ha möjligheter att ställa frågor kring det som sas. Tänker ställa dem till en nykter alkoholist.
Olofströms Kommun
Intressant. Bra att veta och kunna hjälpa.
Olofströms Kommun
Bra program för att kunna upptäcka och hjälpa. Skulle dock önska ännu mera information, ju mer information desto bättre,säkra sina misstankar
Olofströms Kommun
Mycket av innehållet kände man till. Men det borde nog vara så att man kan bli uppdaterad med jämna mellanrum. Bra utbildning. Olofströms Kommun
Mycket tankvärt
Taxi Östersund
Svar på fråga 6 Om jag haft vänner eller anhöriga som varit i riskgruppen.
Olofströms kommun
Viktigt att detta problem lyfts regelbundet. Då är det lättare att ta itu med det för alla inblandade.
Olofströms kommun
Som anhörig önskar jag att jag kunnat ta del av detta för flera år sedan. Jag hade då förstått och kunnat hjälpa mycket tidigare.
Olofströms Kommun
Tycker att den är tydlig i sitt budskap. Talar av erfarenhet.
Olofströms Kommun
En bra utbildning som är lätttillgänglig via datorn.
Olofströms Kommun
Lätt att förstå. Saklig. Jättebra! Olofströms Kommun
Bra och säkerligen en nödvändig utbildning, speciellt i vår branch.
Olofströms Kommun
Känns bra att arbetsgivaren tar tag i detta
Olofströms Kommun
Ett måste detta kan drabba vem som helst
Ica Skurup
En bra utbildning som alla borde gå igenom. Det kan finnas närrmare dig än vad du tror. Bra att få upplysningar om kännetecken osv och hur man ska gå vidare.
Ica Skurup
Mycket intressant
Taxi Östersund
Viktigt att den som har upptäckt att någon har problem,får hjälp,stöttning att se att man har hjälpt någon och inte har skuld till att man har sagt ifrån. Bra att man lyfter problem och vågar prata om dem.
Olofströms kommun