Om oss bakom Lotusmodellen

Bakgrund Lotusmodellens plattform

Lotusmodellen har funnits sedan 1998. Som alla väletablerade bolag har vi varit med om både medgång och motgång. Det har gett oss styrkan att alltid vara på tå för att lösa problem och att aldrig tappa vår kärna – vi är här för att göra skillnad. Under alla år har klientarbetet samt det förebyggande utbildningsarbetet på företag varit våra fokusområden för att nå dit. Att vara ett litet företag har sina sidor på gott och ont. Men tack vara denna litenhet har vi alltid enkelt och snabbt kunnat utvärdera, förbättra och skapa lösningar. Grundtanken har hela tiden varit att skapa en fungerande metodik med hållbara resultat över tid, något som inte kollegerna i branschen har. Metoden blev helt unik och år 2010 låg grunden färdig för Lotusmodellens interaktiva pedagogiska plattform.

Plattformen möjliggjorde en uppstart för den nya processen och 2011 sjösattes Lotusmodellens nya rehabiliteringsprogram i Östersund. Rehabiliteringsprogrammet var arbetslivsinriktat. Klienter som ingick i programmet hade sina gruppträffar och enskilda individuella samtal. Utöver samtalen fick klienten även jobba i den interaktiva plattformen. Resultatet visade tydligt på att metoden fungerade över all förväntan och utvecklingen skred framåt.

2002 till 2011 hade Lotusmodellen ett konsultuppdrag inom Ikeakoncernen. Uppdraget var att förankra Ikeas alkohol- och drogpolicy till samtliga chefer inom koncernen. Projektet var framgångsrikt vilket mynnande ut i att uppdraget utvidgades till att förankra policyn även till övriga medarbetare.

Vår målgrupp

Lotusmodellen är 100% anpassad till företag. Vi förebygger genom att föra in kunskap till företagen. Detta för att vi ska bistå med att fånga upp problemen så tidigt som möjligt och på det sättet förebygga. Med syfte att medarbetaren undviker försämrad hälsa och relationer till sin omgivning samt inläggning på behandlingshem – betydande allvarliga konsekvenser för både familj och arbetsplats.
Lotusmodellen finns därför att istället med sin metodik och med förebyggande rehabiliteringsprogram i hemmiljö. Vi har sett bekräftade resultat och känner stolthet över att kunna dela med oss av framtidens förebyggande program till franchisetagare riktat till företag och andra organisationer.

Kunskap: Vi som jobbar har den praktiska erfarenheten inom området vilket har visst sig vara en starkt och trygg tillgång. Vi har spetskompetensen i vår utbildning som krävs.

Samverkan: Tillsammans vill vi samverka och dela med oss av vår kunskap, vi erbjuder hög service och tillgänglighet

Resultat: Vi ha genom alla åren utvärderat vårt arbete, vi har oberoende utvärderingar som påvisar unika resultat på individnivå samt utvärderingar från arbetsgivare som visar stora skillnader i arbetsmiljön såsom arbetsprestation, närvaro, mående förre rehabiliteringen och efter 12 månader. (Bilaga 4 bifogar utvärdering från arbetsgivare power pont)

Lyssna på PO

PO gästar Täljepodden och berättar om sitt beroende och sin resa.

POs sommarprat från 2015

AB Lotusmodellen       
Gesällvägen 2         
294 77 Sölvesborg      
0706-25 57 50             
p-o@lotusmodellen.se