Lotusambassadör

Lotusmodellens unika koncept blir nu mer lokalt förankrat över hela Sverige, vill du ta klivet och bli en samarbetspartner?

Affärsmodellen

Som samarbetspartner kommer du att jobba som din egen företagare, du får tillgång till ett redan beprövat och färdigt affärskoncept – ett lätt och kostnadseffektivt arbetssätt, tillsammans kan vi snabbt nå ut på din hemmamarknad. Hela affärsmodellen bygger på att så effektivt som möjligt nå ut på marknaden, få uppdrag och uppnå lönsamhet snabbare än du skulle göra som soloföretagare. Du får också kollegor runt om i landet och kan utbyta erfarenheter och lösa utmaningar i samspråk med franchisegivaren.

Vår marknad

Det finns cirka en miljon personer i Sverige med riskabel alkoholkonsumtion. Det motsvarar runt 20% av den vuxna befolkningen eller var femte vuxen du möter. Runt hälften, cirka 500 000, av dem med riskabel alkoholkonsumtion uppskattas ha ett skadligt bruk missbruk av alkohol och ungefär 250 000 personer är alkoholberoende. De flesta återfinns i arbetslivet. 75 000 av dessa har idag kontakt med kommunens och landstingets missbruks- eller beroendevård. Cirka 77 000 personer använder narkotika regelbundet. Merparten finns i arbetslivet och av dessa är cirka 30 000 personer narkotikaberoende.

Källa: Regeringens missbruksutredning SOU 2011:35

Vad kostar alkohol- och narkotikaproblemet företagen?

Kostnaden för nedsatt produktivitet på en genomsnittlig arbetsplats bland de som har ett riskfylld eller skadligt bruk/ missbruk alkoholkonsumtion är 3,9% av lönesumman. Utöver detta tillkommer annat produktionsbortfall som beror på oro i arbetsgruppen, stödsamtal, otrivsel, olyckor och kvalitetsförsämringar.

Källa: The Stanford model US General accounting office

Dagen efter-effekter

Dagen efter effekter skapar merkostnader i arbetslivet relaterat till förlorad arbetsförtjänst, minskad produktivitet samt andra brister i arbetsutförandet. Det finns studier som skattar en kostnad på cirka 15 000 kr per anställd och år.

Källa: Riskbruk i arbetslivet CAN & SAD

AB Lotusmodellen       
Garnvägen 7               
294 95 Sölvesborg      
0706-25 57 50             
p-o@lotusmodellen.se