Individuellt anpassat rehabiliteringsprogram

Det individuella rehabiliteringsprogrammet löper under 12 månader. Programmet innehåller enskilda samtal och gruppterapi (små grupper 4 – 8 personer) under 12 månader. Processen startar alltid upp individuella samtal (MI) med en introduktion på klientens privata interaktiva forum, här blir klienten djupt förankrad i sina grund problem, Vi gör det tydligt och på ett enkelt sätt göra klienten medveten om hur det individuella programmet fungerar för att sedan följas upp individuellt med personliga fördjupningsdagar. Bas- fördjupningsdagarna är alltid en dag i veckan, dessa basdagar kan kompletteras med ytterligare dagar eller enskilda samtal, allt för att möta individen i sin egen process.

Två unika nyheter

1.

Lotusmodellen har utvecklat en unik nyhet som visat sig vara ett mycket starkt och effektivt komplement till vårt individuella program. Lotusmodellens webbaserade forum där vi tillsammans med klienten och anhöriga erbjuder daglig kontakt via dagboken. I dagboken skriver klienten/anhörig sina egna reflektioner utifrån våra fysiska träffar. Här löser klienten och anhörig sina egna uppgifter. Tillsammans med terapeut möter vi även de problem som kan dyka upp i framtiden.

Inledningsvis besvaras några viktiga frågor såsom vilka förväntningar han/hon har på sin rehabilitering och ifrån sin arbetsgivare. Vid varje månadsskifte gör klienten en månadsutvärdering.

Denna är även en viktig kvalitetssäkring som ligger till grund vid våra uppföljningsträffar med arbetsgivaren.

2.

Under rehabiliteringstiden erbjuder vi företagets anställda att få tillgång till vår webbaserade kunskapsbank, här finns inspelade föreläsningar, kunskapsdokument till anhöriga, vänner och medarbetare.

Kvalitetssäkrad - Trygghet, kontinuitet, stabilitet Vår styrka är också att vara ett stöd till chef med rådgivning och support redan vid inledningsfasen och under hela rehabiliteringsprocessen

Lotusmodellen Sverige AB